شهر غذا
شهر غذا


ته چین مرغ

ته چین مرغ

188 هزار
تومانسبزی پلو

سبزی پلو

60 هزار
تومان
زرشک پلو

زرشک پلو

60 هزار
تومانجدید
دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار

20 هزار
تومان
کوکاکولا 1/5 لیتری

کوکاکولا 1/5 لیتری

30 هزار
تومان
اسپرایت 1/5 لیتری

اسپرایت 1/5 لیتری

30 هزار
تومان
اسپرایت بطری کوچک

اسپرایت بطری کوچک

11 هزار
تومان
اسپرایت قوطی

اسپرایت قوطی

19.5 هزار
تومان
جدید
دوغ بزرگ زالی

دوغ بزرگ زالی

41 هزار
تومان
فانتا زرد قوطی

فانتا زرد قوطی

19.5 هزار
تومان
فانتا شاه توت قوطی

فانتا شاه توت قوطی

19.5 هزار
تومان
آب معدنی 1/5 لیتری

آب معدنی 1/5 لیتری

8 هزار
تومان
آب معدنی 550 سی سی

آب معدنی 550 سی سی

5 هزار
تومان
ایستک لیمو 1 لیتری

ایستک لیمو 1 لیتری

30 هزار
تومان
جدید
هی دی هلو 1 لیتری

هی دی هلو 1 لیتری

30 هزار
تومان
هی دی قوطی لیمویی

هی دی قوطی لیمویی

25 هزار
تومان
جدید
هی دی قوطی کلاسیک

هی دی قوطی کلاسیک

25 هزار
تومان
جدید