شهر غذا
شهر غذا


چلو میگو سوخاری

5 /5

218 هزار
تومان

خوراک میگو سوخاری

5 /5

178 هزار
تومان

چلو ساده
5 /5
سبزی پلو
5 /5

سبزی پلو

58 هزار
تومان
زرشک پلو
5 /5

زرشک پلو

58 هزار
تومان

کشک بادمجان
5 /5

کشک بادمجان

40 هزار
تومان
سیب زمینی
5 /5

سیب زمینی

52 هزار
تومان
سبزی
5 /5

سبزی

32 هزار
تومان
ماست
5 /5

ماست

35 هزار
تومان
ماست موسیر
5 /5

ماست موسیر

35 هزار
تومان
ماست خیار
5 /5

ماست خیار

35 هزار
تومان
زیتون
5 /5

زیتون

36 هزار
تومان
زیتون پرورده
5 /5

زیتون پرورده

36 هزار
تومان