شهر غذا

چلو تاس کباب مرغ
5 /5

چلو تاس کباب مرغ

140 هزار
تومان
ته چین مرغ
5 /5

ته چین مرغ

142 هزار
تومان
زرشک پلو با مرغ ربی
5 /5

زرشک پلو با مرغ ربی

145 هزار
تومان
چلو مرغ طلایی
5 /5

چلو مرغ طلایی

152 هزار
تومان
چلو کباب زعفرانی
5 /5

چلو کباب زعفرانی

172 هزار
تومان
چلو کباب نگینی
5 /5

چلو کباب نگینی

172 هزار
تومان
چلو لقمه گوسفندی
5 /5

چلو لقمه گوسفندی

185 هزار
تومان

چلو کباب ترکی گوسفندی

5 /5

195 هزار
تومان
چلو کباب میکس
5 /5

چلو کباب میکس

220 هزار
تومان
چلو کباب سلطانی
5 /5

چلو کباب سلطانی

310 هزار
تومان

خوراک میگو سوخاری
5 /5

خوراک میگو سوخاری

152 هزار
تومان
چلو میگو سوخاری
5 /5

چلو میگو سوخاری

188 هزار
تومان
جدید
خوراک ماهی شوریده
5 /5

خوراک ماهی شوریده

250 هزار
تومان
جدید
پلو ماهی شوریده
5 /5

پلو ماهی شوریده

285 هزار
تومان

سیخ گوجه
5 /5

سیخ گوجه

12 هزار
تومان
سیخ کباب مخصوص
5 /5

سیخ کباب مخصوص

63 هزار
تومان
خوراک مرغ ربی
5 /5

خوراک مرغ ربی

105 هزار
تومان
خوراک مرغ طلایی
5 /5

خوراک مرغ طلایی

110 هزار
تومان
خوراک تاس کباب مرغ
5 /5

خوراک تاس کباب مرغ

110 هزار
تومان
خوراک جوجه مخصوص
5 /5

خوراک جوجه مخصوص

120 هزار
تومان

خوراک فیله سوخاری

5 /5

130 هزار
تومان
خوراک جوجه ترش
5 /5

خوراک جوجه ترش

135 هزار
تومان

خوراک جوجه حلزونی

5 /5

135 هزار
تومان
خوراک کباب مخصوص
5 /5

خوراک کباب مخصوص

135 هزار
تومان
خوراک جوجه ران
5 /5

خوراک جوجه ران

135 هزار
تومان
خوراک جوجه لاری
5 /5

خوراک جوجه لاری

135 هزار
تومان

خوراک کباب یونانی

5 /5

140 هزار
تومان
خوراک کباب شاهی
5 /5

خوراک کباب شاهی

140 هزار
تومان
خوراک کباب زعفرانی
5 /5

خوراک کباب زعفرانی

140 هزار
تومان
خوراک کباب نگینی
5 /5

خوراک کباب نگینی

140 هزار
تومان
خوراک لقمه گوسفندی
5 /5

خوراک لقمه گوسفندی

145 هزار
تومان
خوراک کباب میکس
5 /5

خوراک کباب میکس

185 هزار
تومان

خوراک برگ

5 /5

207 هزار
تومان
خوراک ماهیچه گوساله
5 /5
خوراک کباب سلطانی
5 /5

خوراک کباب سلطانی

270 هزار
تومان

زرشک پلو
5 /5

زرشک پلو

40 هزار
تومان
چلو ساده
5 /5
سبزی پلو
5 /5

سبزی پلو

40 هزار
تومان

زیتون
5 /5

زیتون

14 هزار
تومان
زیتون پرورده
5 /5

زیتون پرورده

14 هزار
تومان
ماست موسیر
5 /5

ماست موسیر

25 هزار
تومان
ماست خیار
5 /5

ماست خیار

25 هزار
تومان
سبزی
5 /5

سبزی

28 هزار
تومان
کشک بادمجان
5 /5

کشک بادمجان

38 هزار
تومان


آب معدنی 275 سی سی
5 /5

آب معدنی 275 سی سی

4 هزار
تومان
آب معدنی 1/5 لیتری
5 /5

آب معدنی 1/5 لیتری

6 هزار
تومان
دوغ کوچک عالیس
5 /5

دوغ کوچک عالیس

10 هزار
تومان
کوکاکولا بطری کوچک
5 /5
اسپرایت بطری کوچک
5 /5

اسپرایت بطری کوچک

10 هزار
تومان
فانتا زرد بطری کوچک
5 /5
جدید
دوغ قوطي عاليس
5 /5

دوغ قوطي عاليس

15 هزار
تومان
هی دی قوطی هلو
5 /5

هی دی قوطی هلو

16 هزار
تومان
هی دی قوطی لیمویی
5 /5

هی دی قوطی لیمویی

16 هزار
تومان
هی دی قوطی استوایی
5 /5
کوکاکولا قوطی
5 /5

کوکاکولا قوطی

16.5 هزار
تومان
اسپرایت قوطی
5 /5

اسپرایت قوطی

16.5 هزار
تومان
جدید
فانتا زرد قوطی
5 /5

فانتا زرد قوطی

16.5 هزار
تومان
جدید
هی دی هلو 1 لیتری
5 /5

هی دی هلو 1 لیتری

18 هزار
تومان
هی دی 1 لیتری لیمویی
5 /5
جدید
هی دی استوایی 1 لیتری
5 /5
جدید
کوکاکولا 1/5 لیتری
5 /5

کوکاکولا 1/5 لیتری

26 هزار
تومان
اسپرایت 1/5 لیتری
5 /5

اسپرایت 1/5 لیتری

26 هزار
تومان
نوشابه بزرگ کوکا زیرو
5 /5
دوغ 1/5 لیتری عالیس
5 /5

دوغ 1/5 لیتری عالیس

27.5 هزار
تومان