شهر غذا
شهر غذا

مرغ کامل شکم پر

5 /5

395 هزار
تومان

ماکارونی میگو

5 /5

ماکارونی،میگو،رب،...

185 هزار
تومان

تاس کباب مرغ

5 /5


جدید

ته چین ماهی

5 /5

182 هزار
تومان
ته چین مرغ
5 /5

ته چین مرغ

169 هزار
تومان

خورشت سبزی
5 /5

خورشت سبزی


مرغ طلایی

5 /5

مرغ ربی
5 /5

مرغ ربی


كباب گوسفندی
5 /5

كباب زعفرانی

5 /5

كباب شاهی

5 /5

كباب نگینی
5 /5

كباب نگینی

كباب سلطانی
5 /5

كباب سلطانی

كباب برگ
5 /5

كباب برگ

كباب میكس

5 /5

كباب مخصوص
5 /5

كباب مخصوص

سيخ كباب
5 /5

سيخ كباب

چنجه گوسفندی

5 /5


جوجه مخصوص

5 /5

جوجه حلزونی

5 /5

جوجه لاری
5 /5

جوجه لاری


ماهی شوریده

5 /5

ماهی سوخاری
5 /5

ماهی سوخاری

ماهی كباب

5 /5


چلو میگو سوخاری

5 /5

218 هزار
تومان

خوراک میگو سوخاری

5 /5

178 هزار
تومان

زرشک پلو
5 /5

زرشک پلو

58 هزار
تومان
سبزی پلو
5 /5

سبزی پلو

58 هزار
تومان
چلو ساده
5 /5

چلو ساده

برنج سفید

55 هزار
تومان

سیب زمینی
5 /5

سیب زمینی

52 هزار
تومان
کشک بادمجان
5 /5

کشک بادمجان

40 هزار
تومان
زیتون
5 /5

زیتون

36 هزار
تومان
زیتون پرورده
5 /5

زیتون پرورده

36 هزار
تومان
ماست
5 /5

ماست

35 هزار
تومان
ماست موسیر
5 /5

ماست موسیر

35 هزار
تومان
ماست خیار
5 /5

ماست خیار

35 هزار
تومان
سبزی
5 /5

سبزی

32 هزار
تومان

سالاد سبزیجات
5 /5

سالاد سبزیجات

40 هزار
تومان

سالاد فصل

5 /5

38 هزار
تومان

سالاد ماکارونی

5 /5

38 هزار
تومان
سالاد شیرازی
5 /5

سالاد شیرازی

35 هزار
تومان

جدید
نوشابه گازدار بلوبری 1 لیتری
5 /5

نوشابه گازدار بلوبری 1 لیتری

32 هزار
تومان
جدید
نوشابه گازدار پرتقال انبه 1 لیتری
5 /5
کوکاکولا 1/5 لیتری
5 /5

کوکاکولا 1/5 لیتری

30 هزار
تومان
اسپرایت 1/5 لیتری
5 /5

اسپرایت 1/5 لیتری

30 هزار
تومان
فانتا پرتقالی 1/5 لیتری
5 /5

فانتا پرتقالی 1/5 لیتری

30 هزار
تومان
فانتا 1/5 لیتری شاه توت
5 /5

فانتا 1/5 لیتری شاه توت

30 هزار
تومان
جدید
هی دی هلو 1 لیتری
5 /5

هی دی هلو 1 لیتری

30 هزار
تومان
ایستک استوایی 1 لیتری
5 /5

ایستک استوایی 1 لیتری

30 هزار
تومان
ایستک لیمو قوطی
5 /5

ایستک لیمو قوطی

25 هزار
تومان
ایستک استوایی قوطی
5 /5

ایستک استوایی قوطی

25 هزار
تومان
کوکاکولا قوطی
5 /5

کوکاکولا قوطی

19.5 هزار
تومان
اسپرایت قوطی
5 /5

اسپرایت قوطی

19.5 هزار
تومان
فانتا زرد قوطی
5 /5

فانتا زرد قوطی

19.5 هزار
تومان
کوکاکولا بطری کوچک
5 /5

کوکاکولا بطری کوچک

11 هزار
تومان
اسپرایت بطری کوچک
5 /5

اسپرایت بطری کوچک

11 هزار
تومان
فانتا زرد بطری کوچک
5 /5

فانتا زرد بطری کوچک

11 هزار
تومان
آب معدنی 1/5 لیتری
5 /5

آب معدنی 1/5 لیتری

8 هزار
تومان
آب معدنی 550 سی سی
5 /5

آب معدنی 550 سی سی

5 هزار
تومان